Strømforbruk i fritidshus er alt for høt i forhold til bruk.

 
Det er mange som setter på godt med varme når de forlater hytta bare for å være på den sikre siden. Hvert år er det dessverre mange som opplever å komme frem til en hytte hvor kulda har herjet med vannrør, sisterner og vannlåser. Skadeomfanget har i mange tilfeller vært svært omfattende. Og det er nettopp for å sikre seg mot slike skader at mange velger å sette på godt med varme når de reiser fra hytta om høsten og vinteren. Resultatet er at strømforbruket blir høyt og dette blir selvfølgelig gjenspeilet i strømregningen.
 
 
 

Selv om det å sette på godt med varme er en enkel form for sikkerhet, er det ikke nødvendig å fyre for kråka. For å unngå å betale for unødig mye strøm, er det tre enkle punkter du må forholde deg til:

 
 
 

1. Kontroll med inne temperaturen i kritiske soner.

 
Første må du ha kontroll med inne temperaturen i de kritiske sonene på hytta. Med kritiske soner mener vi alle soner som inneholder vann; bad, toalett og kjøkken. Hvis du til enhver tid kan sjekke hva den reelle temperaturen er og i tillegg blir varslet med en sms-melding fra hytta hvis temperaturen faller under det du definerer som kritisk lav temperatur har du kommet langt.
 
 
 

2. Kontroll med hytta sin strømforsyning.

 
Det andre du må ha er kontroll med strømforsyningen til hytta. Uten strøm er det dessverre de færreste elektriske varmekilder som virker. Og uten varmekilder vil inne temperaturen etter hvert bli lik ute temperaturen. Hvis du får beskjed ved strømbrudd på hytta, kan du sette inn tiltak for å hindre eventuelle skader.
 
 
 

3. Kontroll med varmeelementene.

 
Det tredje er å ha kontroll med selve varmeelementene i hytta. Siden du blir varslet ved lave inne temperaturer i hytta og ved bortfall av strøm, kan du bruke en mye lavere ”fraværstemperatur” og dermed kan du unngå å fyre for kråka når det ikke er behov for det. Når du har kontroll over varmeelementene kan du justere inne temperaturen etter behov fra hvor du vil i verden.
 
 
 

Hvor mye kan du spare i året?

 
Et smart fjernstyringssystem på hytta kan spare deg for flere tusen strømkroner hvert år. Det viser en undersøkelse fra SINTEF. Hytteeiere kan spare over fire tusen kroner årlig dersom de fjernstyrer strømmen på hytta si. Beregningen, som er utført av SINTEF, viser at norske hytter nesten kan halvere strømforbruket uten at det går ut over komforten.
 
 
 

Enkelt og effektivt

 
Vi har i dag teknologi som gjør at du kan holde hyttetemperaturen på et par grader når du ikke er der, og samtidig komme til ferdig oppvarmet sofakrok. Du klikker hytta rett og slett varm over nettstedet hyttami.no eller sms. Installerer du styringssystemet nå, kan kostnaden være innspart i løpet av ett år.
 
 
 

Tusenvis av kroner

 
Utsiktene til vinterens strømpriser gjør strømsløsing på hytta til særdeles dårlig butikk. - SINTEF-beregningen er basert på en strømpris på 60 øre/kWh. Det gir en besparelse på 3760 kroner årlig, forutsatt et strømforbruk som ivaretar komfort og frostsikring. Når strømprisen er høyere vil et styringssystemet gi langt større besparelser. Norske fritidsboliger står i dag for rundt tre prosent av strømbruken i husholdningssektoren. I 2020 kan andelen være på ti prosent, ifølge en rapport utarbeidet av blant andre NVE og Enova.
 
 
 

Enova

 
- Mange ønsker samme komfort og standard på hytta som hjemme, med tilsvarende økende strømforbruk, sier Anne Guri Selnæs, seniorrådgiver i Enova.  "Mange hytter har i tillegg dårligere isolasjon og vinduer enn boliger. Det er de samme grunnleggende tingene man bør gjøre for å spare strøm på hytta, som hjemme", fortsetter hun. "Hytter med innlagt vann må ikke bli for kalde når de ikke er i bruk. For å holde oppvarmingen på et minimum, er styringssystemer effektive. Da bruker man bare den energien som trengs for holde hytta frostfri".
 
 
 

DEFA Home brukes av over 25.000 hytter.

 
Siden vi lanserte tjenesten har vi hjulpet hytteeiere i Norge med å sikre sine hytter mot både frost, frostskader og høyt strømforbruk. Dette hsr vi gjort gjennom enkle, gode og fleksible løsninger. I dag er det over 25.000 hytter i Norge som bruker vår løsning for å overvåke temperatur og fjernstyre varme. Ønsker du å redusere strømkostnaden på din hytte? Vi har utstyr som passer fra det helt enkle behovet, til det mer avansete produktet Base Unit PRO
ShareThis