Fjernstyr Nobø og Dimplex-produkter direkte!

 

Du kan nå styre Nobø NCU og Glen Dimplex DCU-termostater med Base Unit DIY* og Base Unit PRO**

 

Termostater og styreplugger fra NOBØ kan nå enkelt kobles til våre fjernstyringssentraler. Vi kommuniserer direkte med rom- og gulvtermostaten NTB 2R, samt styrepluggene NCU 1R, NCU ER og NCU 2R. Vi har også støtte for de eldre styrepluggene RXC og RDC.

Serienummeret på Nobø-produktene legges inn direkte via DEFA Link app eller webportal, og tilknyttes ønsket sone. Dette betyr at du kan styre 6 soner / 6 scenario direkte fra Base Unit* og Base Unit PRO.

 

 

NCU/DCU ER NCU/DCU 2R NCU/DCU 1R

Temperatur fjernstyres fra app eller web til ønsket temperatur. 

Ønsket sparetemperatur og komforttemperatur stilles inn på selve termostaten, og Base Unit vil veksle mellom disse temperaturene.

Komforttemperatur stilles inn på termostaten, og spare-temperatur stilles inn fra app eller web. 

 

 

 

NTB 2R R80 RDC 700 R80 RXC 700
Ønsket sparetemperatur og komforttemperatur stilles inn på selve termostaten, og Base Unit vil veksle mellom disse temperaturene. Ønsket sparetemperatur og komforttemperatur stilles inn på selve termostaten, og Base Unit vil veksle mellom disse temperaturene. Temperatur fjernstyres fra app eller web til ønsket temperatur. 

 

 

For at en sone skal kunne stå i "termostat"-modus må det også være tilknyttet en DEFA trådløs eller trådbunden temperaturføler til sonen. Står Nobø-produktet i en sone som er satt til "bryter" eller "regulator"-modus vil produktet alltid være innstilt på frostsikring.

 

 

 

Hvordan melde inn et Nobø og Dimplex-produkt til systemet

 

I appen velger du menyvalget «Innstillinger → Tilbehør». Deretter vil det måtte tilknyttes en av de tilgjengelige 6 sonene. Dette gjør du ved å velge det ønskede Nobø-produktet etter at den har kommet opp i tilbehørslisten, for så å velge sonen det skal tilknyttes.

 

 

I appen velger du menyvalget "Innstillinger" og trykker så på "Tilbehør" Trykk på + for å legge til et nytt produkt, og skriv inn serienummeret på Nobø-produktet. Trykk "Lagre" for å legge til produktet. Serienummeret du la inn vil nå komme opp i listen over ukonfigurert tilbehør. Trykk på serienummeret i listen for å tilordne Nobø-produktet til en sone. Husk at sonen må være stilt til "termostat"-modus

 

 

 

For å legge til et Nobø-produkt gjennom webportalen følger du samme prosedyre, menyvalgene er like som i app.

 

 

 

*Forutsetter at Base Unit DIY / SmartBase er oppgradert til den nye DEFA Link

**Forutsetter at Base Unit PRO er tilkoblet Radiomodule

 

 

ShareThis